Non Farm là gì? Tầm quan trọng và cách giao dịch NFP trong Forex

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của các cặp tiền tệ trên thị trường Forex là chỉ số Non Farm Payroll (NFP). Chỉ số này ảnh hưởng đến thị trường Forex theo 2 hướng, bản thân người giao dịch Forex cần tìm hiểu rõ về Non Farm là gì? Cách đọc và phân tích chỉ số này một cách chi tiết. Dưới đây Giá Nông Sản sẽ giúp bạn lam rõ một số vấn đề liên quan đến Nonfarm.

Non Farm là gì?

Chỉ số NFP (Non-Farm Payrolls) là một chỉ số kinh tế được công bố mỗi tháng tại Hoa Kỳ bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, thường vào đầu tháng. Chỉ số này cho biết số lượng việc làm mới được tạo ra trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tại Hoa Kỳ ngoại trừ ngành nông nghiệp trong tháng trước đó.

Chỉ số NFP thường được sử dụng như một chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động tại Hoa Kỳ. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu, bởi vì nó cho thấy tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi số lượng việc làm tăng cao hơn dự báo, thị trường có xu hướng tăng giá trị đồng USD và giảm giá trị vàng và các tài sản khác được coi là an toàn hơn. Tuy nhiên, khi số lượng việc làm thấp hơn dự báo, thị trường có xu hướng giảm giá trị đồng USD và tăng giá trị vàng và các tài sản an toàn khác.

Ý nghĩa của chỉ số Non Farm

Chỉ số Non-Farm, hay còn được gọi là chỉ số NFP (Non-Farm Payrolls), là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất của Hoa Kỳ và có ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Chỉ số này đo lường số lượng việc làm mới được tạo ra trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tại Hoa Kỳ trong tháng trước đó, ngoại trừ ngành nông nghiệp.

Ý nghĩa của chỉ số Non-Farm là cho thấy tình hình thị trường lao động của Hoa Kỳ, một trong những nền kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất thế giới. Khi chỉ số này tăng, điều này thường cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển, có thêm việc làm mới và sức mua tăng, đồng thời cũng giúp tăng niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế này. Ngược lại, khi chỉ số này giảm, điều này có thể cho thấy sự suy thoái kinh tế và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính.

Chỉ số Non-Farm cũng được sử dụng như một chỉ số để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động Hoa Kỳ và giúp các chính phủ và các nhà quản lý đưa ra các quyết định về chính sách kinh tế và tài chính. Nó cũng được sử dụng để dự báo xu hướng của thị trường tài chính và giúp các nhà đầu tư và các nhà giao dịch có thông tin để ra quyết định đầu tư.

Tầm quan trọng của Nonfarm đối với giao dịch Forex

Chỉ số NFP (Non-Farm Payrolls) là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất được công bố hàng tháng tại Hoa Kỳ và có tầm quan trọng đáng kể đối với thị trường ngoại hối (Forex).

Với tính chất của nó, chỉ số NFP được xem là một thước đo quan trọng cho sức khỏe của thị trường lao động và kinh tế của Hoa Kỳ. Nó thường được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Khi chỉ số này tăng, thị trường có xu hướng đánh giá tích cực về nền kinh tế Hoa Kỳ và đồng USD có xu hướng tăng giá trị so với các đồng tiền khác trên thị trường. Ngược lại, khi chỉ số này giảm, đồng USD có xu hướng giảm giá trị trên thị trường.

Vì vậy, các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối thường chú ý đến việc công bố chỉ số NFP hàng tháng. Những thông tin về chỉ số NFP có thể ảnh hưởng lớn đến các giao dịch trên thị trường và có thể gây ra sự dao động đáng kể trên giá của các cặp tiền tệ.

Các nhà đầu tư và các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối thường theo dõi thật sát chỉ số NFP để có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Một cách thông thường để giao dịch trên thị trường ngoại hối dựa trên chỉ số NFP là bằng cách đặt lệnh mua/bán trước khi chỉ số được công bố, hoặc đặt lệnh chờ (pending order) sau khi thông tin được công bố để tận dụng các cơ hội giao dịch có thể phát sinh.

Tác động tích cực đến thị trường Forex

Khi kết quả của chỉ số Non-Farm Payrolls (NFP) vượt qua kỳ vọng của thị trường, điều này có tác động tích cực đến thị trường và có thể làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Điều này có thể dẫn đến một số tác động tích cực như sau:

 • Tăng giá trị của đồng USD: Khi kết quả của chỉ số NFP tốt hơn dự kiến, giá trị của đồng USD có thể tăng lên. Điều này do nhu cầu mua đồng USD tăng cao từ các nhà đầu tư và nhà giao dịch.
 • Tăng giá trị của các cặp tiền tệ có liên quan đến USD: Khi giá trị của đồng USD tăng, các cặp tiền tệ có liên quan đến USD như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD cũng có thể tăng giá trị. Điều này do các nhà đầu tư và nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các cặp tiền tệ này.
 • Tạo ra cơ hội giao dịch: Một số nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch khi giá trị của các cặp tiền tệ tăng trong thời gian ngắn sau khi kết quả của chỉ số NFP được công bố.
 • Tăng niềm tin của thị trường: Khi kết quả của chỉ số NFP tốt hơn dự kiến, điều này có thể tăng niềm tin của thị trường và làm tăng sự ổn định của thị trường trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần lưu ý rằng thị trường có thể biến động và không đảm bảo rằng các cặp tiền tệ sẽ tăng giá trị. Do đó, họ cần đưa ra quyết định giao dịch hợp lý dựa trên các yếu tố khác như mức độ rủi ro, chiến lược giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Tác động tiêu cực đến thị trường Forex

Khi kết quả của chỉ số Non-Farm Payrolls (NFP) thấp hơn kỳ vọng của thị trường, điều này có thể có tác động tiêu cực đến thị trường và có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực như sau:

 • Giảm giá trị của đồng USD: Khi kết quả của chỉ số NFP thấp hơn dự kiến, giá trị của đồng USD có thể giảm. Điều này do nhu cầu mua đồng USD giảm do sự thiếu hụt về tăng trưởng việc làm.
 • Giảm giá trị của các cặp tiền tệ có liên quan đến USD: Khi giá trị của đồng USD giảm, các cặp tiền tệ có liên quan đến USD như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD cũng có thể giảm giá trị. Điều này do các nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyển sang đầu tư vào các loại tài sản khác.
 • Gây ra sự biến động của thị trường: Khi kết quả của chỉ số NFP thấp hơn dự kiến, điều này có thể gây ra sự biến động của thị trường và làm giảm sự ổn định của thị trường trong thời gian ngắn.
 • Gây ra sự lo ngại về tình hình kinh tế của Mỹ: Khi kết quả của chỉ số NFP thấp hơn dự kiến, điều này có thể gây ra sự lo ngại về tình hình kinh tế của Mỹ trong tương lai. Do đó, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể tránh đầu tư vào các loại tài sản có liên quan đến Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần lưu ý rằng thị trường có thể biến động và không đảm bảo rằng các cặp tiền tệ sẽ giảm giá trị. Do đó, họ cần đưa ra quyết định giao dịch hợp lý dựa trên các yếu tố khác như mức độ rủi ro, chiến lược giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Cách giao dịch Forex dựa trên Non Farm

Chiến lược chờ đợi

Chiến lược chờ đợi là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất dựa trên chỉ số Non-Farm Payrolls (NFP) trong thị trường Forex. Chiến lược này đơn giản là đợi cho đến khi kết quả của chỉ số NFP được công bố trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Khi kết quả NFP được công bố, các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ xem xét nó so với dự báo của các chuyên gia. Nếu kết quả tốt hơn dự báo, có thể có tín hiệu tích cực cho USD. Ngược lại, nếu kết quả kém hơn dự báo, có thể có tín hiệu tiêu cực cho USD.

Với chiến lược chờ đợi, nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định giao dịch sau khi biết kết quả NFP và nhận định về tác động của nó đến thị trường. Họ có thể mua hoặc bán các cặp tiền tệ có liên quan đến USD dựa trên tình hình thị trường.

Tuy nhiên, với chiến lược này, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần phải chú ý đến tình hình thị trường trước và sau khi kết quả NFP được công bố để tránh các rủi ro không cần thiết. Vì thị trường có thể biến động mạnh sau khi kết quả NFP được công bố, điều này có thể gây ra mất tiền và rủi ro cho những nhà đầu tư và nhà giao dịch không cẩn thận.

Chiến lược theo tin tức

Chiến lược theo tin tức là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường Forex, bao gồm việc dự đoán và tận dụng những biến động ngắn hạn trong giá cả của các cặp tiền tệ dựa trên các sự kiện và tin tức kinh tế được công bố.

Khi sự kiện kinh tế được công bố, giá cả của các cặp tiền tệ có thể sẽ dao động mạnh trong thời gian ngắn, tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, đồng thời, chiến lược này cũng rất rủi ro vì các biến động giá cả có thể không theo đúng dự đoán và dẫn đến thua lỗ.

Để áp dụng chiến lược này, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần theo dõi lịch kinh tế và các tin tức kinh tế quan trọng như Non-Farm Payrolls (NFP), tỷ giá lãi suất của Ngân hàng trung ương, các sự kiện chính trị và các chỉ số kinh tế quốc gia. Sau đó, họ có thể phân tích và dự đoán những biến động giá cả của các cặp tiền tệ dựa trên thông tin đó.

Một số chiến lược theo tin tức phổ biến bao gồm:

 • Đặt lệnh vào thời điểm trước khi tin tức được công bố: Nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua hoặc bán trước khi sự kiện được công bố để tận dụng các biến động giá cả ngắn hạn.
 • Giao dịch tùy chỉnh: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng các phương tiện tùy chỉnh như đặt lệnh Stop Loss và Take Profit để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
 • Giao dịch theo xu hướng: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược này bằng cách đưa ra quyết định giao dịch dựa trên xu hướng chung của thị trường và dữ liệu kinh tế để tối đa hóa lợi nhuận.

Để tìm hiểu rõ hơn về các chiến lược giao dịch Forex, bạn xem thêm tại: Ngân Hàng AZ Forex

Chiến lược breakout

Chiến lược Breakout có thể áp dụng trong các sự kiện tài chính quan trọng như Chỉ số Nonfarm Payrolls (NFP). Trước khi sự kiện được công bố, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, và đặt các lệnh mua hoặc bán khi giá vượt qua mức giá quan trọng này.

Tuy nhiên, việc giao dịch trong các sự kiện tài chính quan trọng như NFP có thể rất rủi ro và không phù hợp cho nhà đầu tư mới bắt đầu. Nếu giá di chuyển ngược lại dự đoán của nhà đầu tư, họ có thể gặp phải lỗ lớn nếu không có các biện pháp hạn chế rủi ro.

Nhà đầu tư có thể sử dụng một số chiến lược hạn chế rủi ro khi giao dịch dựa trên sự kiện NFP, bao gồm:

 • Đặt lệnh Stop Loss: Đặt lệnh Stop Loss để giảm thiểu rủi ro lỗ nếu giá di chuyển ngược lại dự đoán.
 • Theo dõi biểu đồ giá: Nhà đầu tư cần theo dõi biểu đồ giá và các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
 • Hạn chế kích thước lệnh: Nhà đầu tư nên hạn chế kích thước lệnh để giảm thiểu rủi ro lỗ.

Tóm lại, việc sử dụng chiến lược Breakout trong giao dịch dựa trên sự kiện NFP có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể rất rủi ro. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro trước khi quyết định áp dụng chiến lược này.

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược xu hướng là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch Forex, và cũng có thể áp dụng cho việc giao dịch dựa trên chỉ số Nonfarm Payrolls (NFP). Để áp dụng chiến lược này, nhà đầu tư cần nhìn vào xu hướng chung của thị trường, đánh giá xem thị trường đang đi lên hay đi xuống và đưa ra quyết định mua hoặc bán tương ứng.

Để áp dụng chiến lược này, nhà đầu tư có thể thực hiện các bước sau:

 • Đánh giá xu hướng chung của thị trường: Nhà đầu tư cần xem xét biểu đồ giá để đánh giá xu hướng chung của thị trường. Nếu giá đang đi lên, thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Nếu giá đang đi xuống, thị trường đang trong xu hướng giảm giá.
 • Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Nhà đầu tư cần xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
 • Đưa ra quyết định mua hoặc bán: Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng giá, nhà đầu tư có thể mua vào khi giá vượt qua mức kháng cự. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm giá, nhà đầu tư có thể bán khi giá vượt qua mức hỗ trợ.
 • Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm đường trung bình động (Moving Average), MACD và RSI.

Tuy nhiên, việc giao dịch dựa trên chỉ số NFP cũng mang lại nhiều rủi ro và không phù hợp cho nhà đầu tư mới bắt đầu. Nhà đầu tư cần đánh giá rủi ro trước khi quyết định giao dịch và sử dụng các biện pháp hạn chế rủi ro để giảm thiểu tổn thất.

Cách đọc và phẩn tích bản tin Non Farm

Bản Tin Nonfarm công bố khi nào?

Bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) được Cục Thống kê Lao động Mỹ (Bureau of Labor Statistics) công bố vào lúc 8:30 sáng (giờ đông nam Á) vào ngày thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp các ngày đó là ngày lễ hoặc ngày cuối tuần, thì thời gian công bố NFP sẽ được thay đổi. Vì vậy, nhà đầu tư nên kiểm tra lịch kinh tế để biết thời gian chính xác của việc công bố bản tin Nonfarm Payrolls.

Các yếu tố trong bản tin Nonfarm

Các yếu tố trong bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) bao gồm:

 • Tổng số việc làm: Đây là chỉ số quan trọng nhất trong bản tin NFP, cho biết tổng số lượng việc làm được tạo ra trong tháng trước.
 • Tỷ lệ thất nghiệp: Chỉ số này cho biết tỷ lệ người lao động đang không có việc làm trong nền kinh tế Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp thường được xem là một chỉ số quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nền kinh tế.
 • Tăng lương trung bình: Chỉ số này cho biết mức tăng lương trung bình của các công nhân trong tháng trước. Nếu tăng lương trung bình tăng cao, đó có thể được coi là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và thị trường tài chính.
 • Giờ làm việc trung bình mỗi tuần: Chỉ số này cho biết số giờ làm việc trung bình của mỗi công nhân trong tuần trước đó. Giờ làm việc trung bình cũng là một chỉ số quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến mức tiêu dùng và sản xuất trong nền kinh tế.

Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác được xem xét trong bản tin NFP, bao gồm các chỉ số về lực lượng lao động, thị trường lao động, và mức độ cạnh tranh trong các ngành nghề khác nhau. Tất cả những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư và có thể gây ra biến động trong thị trường tài chính.

Cách phân tích Nonfarm

Phân tích bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) là một việc phức tạp, tuy nhiên, có một số cách thức để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Dưới đây là một số cách phân tích Nonfarm:

 • Theo dõi số liệu kinh tế quan trọng: Trước khi bản tin NFP được công bố, nhà đầu tư nên theo dõi các chỉ số kinh tế khác như GDP, chỉ số PMI và chỉ số CPI để có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế Mỹ. Nếu các chỉ số này cho thấy nền kinh tế đang ổn định, thì có thể dự đoán rằng bản tin NFP sẽ có tín hiệu tích cực.
 • Sử dụng kỹ thuật phân tích: Kỹ thuật phân tích giúp nhà đầu tư đánh giá cơ hội giao dịch dựa trên bản tin NFP. Các kỹ thuật phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như dải Bollinger hoặc đường trung bình động, có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hoặc bán trong một thị trường đang biến động.
 • Sử dụng phương pháp xác suất thống kê: Khi bản tin NFP được công bố, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp xác suất thống kê để dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch. Các phương pháp này thường được sử dụng để tính toán xác suất của sự kiện tiếp theo và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên sự khác biệt giữa giá trị thực tế và dự đoán của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc phân tích bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) không phải là một việc đơn giản. Nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính và các yếu tố kinh tế để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Cách dự báo thị trường Forex dựa trên Nonfarm

Dự báo thị trường Forex dựa trên bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Dưới đây là một số cách dự báo thị trường Forex dựa trên Nonfarm:

 • Theo dõi xu hướng thị trường: Trước khi bản tin NFP được công bố, nhà đầu tư nên theo dõi xu hướng thị trường và các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá tình hình hiện tại của thị trường. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, có thể dự đoán rằng bản tin NFP sẽ có tín hiệu tích cực.
 • Sử dụng kỹ thuật phân tích kỹ thuật: Các kỹ thuật phân tích kỹ thuật như dải Bollinger, đường trung bình động và RSI có thể được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của thị trường và đưa ra dự báo về hướng giá của cặp tiền tệ.
 • Sử dụng các yếu tố kinh tế khác: Nhà đầu tư có thể sử dụng các yếu tố kinh tế khác như lãi suất, chỉ số PMI và CPI để dự đoán hướng giá của cặp tiền tệ trong thị trường Forex.
 • Phân tích tâm lý thị trường: Nhà đầu tư nên theo dõi tâm lý thị trường để dự đoán tác động của bản tin NFP đến giá của cặp tiền tệ. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình kinh tế và tăng trưởng việc làm, bản tin NFP có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và ngược lại.

Tuy nhiên, dự báo thị trường Forex dựa trên bản tin Nonfarm Payrolls (NFP) không phải là một việc đơn giản và có thể chứa đựng nhiều rủi ro. Nhà đầu tư nên thực hiện phân tích kỹ lưỡng và thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch.

Kinh nghiệm giao dịch Forex dựa trên Nonfarm

Dưới đây là một số kinh nghiệm giao dịch Forex dựa trên chỉ số NFP:

 • Chú ý tới sự biến động trước và sau khi bản tin được công bố: Các nhà giao dịch thường tập trung vào sự khác biệt giữa số liệu thực tế và dự báo, nhưng họ cũng cần chú ý đến sự biến động của thị trường trước và sau khi bản tin được công bố.
 • Đặt lệnh trước khi bản tin được công bố: Việc đặt lệnh trước khi bản tin được công bố giúp bạn tránh được sự biến động đột ngột của thị trường sau khi bản tin được công bố. Nếu bạn muốn đặt lệnh sau khi bản tin được công bố, hãy đợi một thời gian để thị trường ổn định trở lại.
 • Đặt lệnh trên cặp tiền tệ được ảnh hưởng nhiều nhất: Trong số các cặp tiền tệ, có một số cặp tiền tệ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi bản tin NFP. Các cặp tiền tệ này bao gồm USD/JPY, EUR/USD và GBP/USD.
 • Chú ý đến tình hình chính trị và kinh tế của Mỹ: Tình hình chính trị và kinh tế của Mỹ cũng ảnh hưởng đến thị trường Forex. Việc theo dõi các sự kiện chính trị và kinh tế của Mỹ, bao gồm cả các cuộc bầu cử và các biện pháp kinh tế của chính phủ, sẽ giúp bạn dự báo tình hình thị trường Forex.
 • Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động và MACD, có thể giúp bạn xác định xu hướng và điểm vào/ra thị trường. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
 • Quản lý rủi ro tốt: Rủi ro là một phần không thể thiếu của giao dịch Forex. Bạn nên đặt mức Stop Loss hợp lý để giảm thiểu rủi ro, và không nên giao dịch vượt quá khả năng tài chính của mình.

Chỉ số Non Farm là gì? Một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá về thị trường tài chính, trong đó có Forex. Hy vọng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chỉ số NFP trong giao dịch Forex và có thể áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên chỉ số này.

Gợi ý Trang Review, đánh giá sản phẩm/dịch mua hàng: NaoTotNhat.com HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ